Akce pro klima

Pojďme spolu snižovat emise skleníkových plynů a pečovat o přírodu. Češi produkují v průměru 12 tun CO₂ na hlavu ročně, což nás řadí mezi horní desetinu celosvětových konzumentů. Kde můžeme šetřit?

129,39 mil. tun

CO₂ ČR/rok

12,19 tun

CO₂ osoba/rok

jsme 3. nejhorší

ze 28 zemí EU

a 24. nejhorší

z 208 zemí celého světa

57,4 %

ENERGETIKA A SPALOVÁNÍ

Soláry na střechu, tepelné čerpadlo, zbavte se závislosti na palivech z fosilních zdrojů. Chtějte to samé i od firem, které finančně podporujete svým nákupem.

15,7 %

DOPRAVA

Podporujte vlaky, hromadnou dopravu, mikromobilitu (kola, koloběžky…) a elektromobilitu. Myslete také na dopravu při nákupech a podporujte lokální prodejce či elektrifikované přepravce.

6,7 %

ZEMĚDĚLSTVÍ

Podporujte evropské ekologické zemědělství (biopotraviny). Stravujte se rostlinně – čím více druhů rostlin budeme konzumovat, tím více druhů rostlin budeme pěstovat v naší krajině. Pěstujte pro sebe i volně žijící zvířata – podporujte druhovou rozmanitost.

4,4 %

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Snažte se tvorbě odpadu předcházet, nakupujte do vlastních znovupoužitelných obalů, třiďte pro recyklaci, kompostujte, upcyklujte – textil, stavební materiály apod.

100 %

UDRŽITELNOST

Nezapomeňte, že každé snížení se počítá ♥ Nikdo není 100%

(lze zapnout české titulky)