Vytváříme moc odpadu

Vedle správného třídění a recyklace odpadu je třeba začít předcházet jeho tvorbě. Největším problémem jsou jednorázové plasty a jiné snadno nerozložitelné materiály. Pokud s tím nezačneme něco dělat, může být v roce 2050 v oceánech více plastu než mořských živočichů.

Že Česká republika nemá moře? Nemá, ale naše řeky do nich vedou a vzduch potřebujeme dýchat všichni. Velkou část kyslíku totiž tvoří mořský plankton.

100-1000 let

se rozkládají plasty a plechovky

25 let

se rozkládá igelitový sáček

15 let

se rozkládá cigaretový nedopalek

4 roky

se rozkládá EKO balonek